case justdiggit3case justdiggit2

 

Elk jaar word er 12 miljoen hectare aan vruchtbare grond verloren, omdat de aarde verdroogd en opgewarmd wordt. Dit heeft gevolgen op het milieu, landbouw en levensomstandigheden.

Justdiggit richt zich erop eeuwenoude technieken met recente innovaties te combineren om zo de aarde te verkoelen. Door het manipuleren van de temperatuur en het weer, kan er regen gemaakt worden. Buiten deze projecten om wilt Justdiggit ook kinderen (en volwassenen) lesgeven over de opwarming van de aarde en natuurlijke energiebronnen. Ze leveren een gratis educatie programma aan voor Nederlands (sprekende) basisscholen.

In december 2016 bundelde Justdiggit en CEE haar krachten. Passagiers van Schiphol in Amsterdam konden de posters en digitale schermen scannen om zo op een mobiel-vriendelijke pagina te komen van Justdiggit. De CEE app zorgt ervoor dat mensen posters kunnen scannen en meteen interactie kunnen aangaan met branded content. Justdiggit kan hierdoor hun doel najagen om mensen te onderwijzen en aandacht te trekken voor hun digitale content. Door het laten zien van video’s en hierin uitleg te geven over verschillende technieken, kunnen zij niet alleen mensen hierover informeren maar ook precies zien welke inhoud het best scoort bij welke groep. Een ander groot voordeel is dat social media delen gepromoot wordt om een nog groter publiek te bereiken. Naast het bereiken van publiek en het analyseren van de resultaten, heeft Justdiggit ook gekozen het publiek de optie te bieden meteen online te doneren.

Hoe mooi is het dat, nadat je de aandacht trekt van passagiers op Schiphol, je ook nog eens aanbied ze te informeren, te bereiken en ze een mogelijkheid biedt om te doneren aan je doel.

 

 

Elk jaar word er 12 miljoen hectare aan vruchtbare grond verloren, omdat de aarde verdroogd enopgewarmd word. Dit heeft gevolgen op het milieu, landbouw en levensomstandigheden.
Justdiggit richt zich erop eeuwenoude technieken met recente innovaties te combineren om zo de aardete verkoelen. Door het manipuleren van de temperatuur en het weer, kan er regen gemaakt worden.Buiten deze projecten om wilt Justdiggit ook kinderen (en volwassenen) lesgeven over de opwarmingvan de aarde en natuurlijke energiebronnen. Ze leveren een gratis educatie programma aan voorNederlands (sprekende) basisscholen.
In december 2016 bundelde Justdiggit en CEE haar krachten. Passagiers van Schiphol in Amsterdamkonden de posters en digitale schermen scannen om zo op een mobiel-vriendelijke pagina te komen vanJustdiggit. De CEE app zorgt ervoor dat mensen posters kunnen scannen en meteen interactie kunnenaangaan met branded content. Justdiggit kan hierdoor hun doel najagen om mensen te onderwijzen enaandacht te trekken voor hun digitale content. Door het laten zien van video’s en hierin uitleg te gevenover verschillende technieken, kunnen zij niet alleen mensen hierover informeren maar ook precies zienwelke inhoud het best scoort bij welke groep. Een ander groot voordeel is dat social media delengepromoot word om een nog groter publiek te bereiken. Naast het bereiken van publiek en hetanalyseren van de resultaten, heeft Justdiggit ook gekozen het publiek de optie bieden meteen online tedoneren.
Hoe mooi is het dat nadat je de aandacht trekt van passagiers op Schiphol, je ook nog eens aanbied ze teinformeren, te bereiken en ze een mogelijk biedt om te doneren aan je doel.